Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

Wydział Ksiąg Wieczystych
Kasa
Biuro Podawcze
Biuro Obsługi Interesanta
Godziny przyjęć interesantów 

Godziny urzędowania Sądu

w każdy poniedziałek 730-1800od wtorku do piątku 730-1530

godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesanta w poniedziałki 730-1800, od wtorku do piątku 730-1530

godziny przyjęć interesantów w czytelni akt od poniedziałku do piątku 800-1515  

Wydział Ksiąg Wieczystych

w każdy poniedziałek od 730-1800od wtorku do piątku w godzinach 730-1500 

Kasa

Kasa sądu czynna - od wtorku do piątku w godzinach od 800-1430

w każdy poniedziałek od 1000-1700

przerwa w godzinach od 1105-1120

W kasie można nabyć znaki sądowe .

Biuro Podawcze

Biuro Podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu. 

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.  

Godziny przyjęć interesantów:

Prezes Sądu Rejonowego
środy w godz. od 900 do 1300

Wiceprezes Sądu Rejonowego
środy w godz. od 900 do 1300